8.SINIF BASINÇ KONUSU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI
12 11 2008

8.SINIF BASINÇ KONUSU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

 1-        


      I .  Açık hava basıncını ilk ölçen  Toriçelli’dir.

      II. Arabalardaki hidrolik fren sistemi sıvıların basıncı

            iletme özelliğine dayanır.

      III. Yüzen bir cismin bağlandığı dinamometre sıfırdan

             farklı bir değer gösterir.

      Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

      

       a) Yalnız I                        b) I , II

       c) II , III                        d) I , II , III

2-    Yaz tatilinin bir kısmını Karadeniz bir kısmını da Akdeniz’de geçiren Gülşah Akdeniz’de yüzmenin daha kolay olduğunu fark ediyor. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?                                

  I.     Karadeniz suyu daha yoğundur.

  II.   Akdeniz suyu daha yoğundur.

  III. Akdeniz daha sıcaktır.

 

       a) Yalnız I                        b) Yalnız II

       c) II , III                        d) I , II , III

 

3- Sıvı basıncı aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir ?

 

a) Derinliğe                                 

b) Cinsine           

c) Sıvının yoğunluğuna               

d) Kabın şekline

 

4- Basıncın birimi aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) N                                         b) g/cm3     

c) Pa                                        d) kg/m3

 

5- İki ucundan tutacak biçimde baş parmak ile işaret  

    parmağı arasına aldığımız çivinin sivri ucu derimize   

    daha çok batar. Bunun sebebi aşağıdakilerden

    hangisidir

 

a) Çivinin sivri ucu büyük kuvvet etkisindedir                    b) Çivinin sivri ucunda basınç daha azdır

c) Çivinin sivri ucunda basınç daha fazladır                        d) Çivinin sivri ucu daha serttir      

 

6- Tarlada çalışan traktöre at arabasında olduğu gibi ince

     demir tekerlek takılırsa ne olur ?

 

a) Traktör daha hızlı çalışır                                                

b) Traktör daha yavaş çalışır

c) Traktör toprağa gömülür                                                

d) Traktörde herhangi değişim olmaz

 

7- Bataklıkta bir ördek mi yoksa aynı ağırlıkta bir tavuk

    mu daha kolay yürür ?

 

a) Ördek                               b) Tavuk                     

c) İkisi de kolay yürür          d) İkisi de kolay yürüyemez

 

8 –   Uçan balonla atmosferde yükselen Mert Ozan 

       KAMİR’in bir süre sonra burnu kanamaya başlıyor.  

       Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 

a) Güneşin zararlı ışınları

b) Hava soğuması

c) Basınç azalması

d) Oksijen azalması


9-  Katı bir maddenin sıvıda yüzmesi için aşağıdaki

       durumlardan hangisinin olması gerekir?

a) Sıvının yoğunluğu katının yoğunluğundan büyük olmalı.

b) Sıvının kütlesi katının kütlesinden büyük olmalı.

c) Sıvının yoğunluğu katının yoğunluğundan küçük olmalı.

d) Sıvının kütlesi katının kütlesinden küçük olmalı.


10 -  

I.   Katılar ağırlıklarından dolayı yüzeye basınç uygularlar.

II. Sıvılar da  derinlik artıkça uygulanan basınç artar.

III.Gazlar içinde bulundukları kabın tüm yüzeylerine 

      basınç uygularlar.

   Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

 a) Yalnız I                            b) I ve II

 c) II ve III                         d) I , II , III

 CEVAPLAR
1.D
2.B
3.D
4.C
5.C
6.C
7.A
8.C
9.A
10.D

17721
0
0
Yorum Yaz
mrp haber Oto Yıkama makinesi
cam - evden eve nakliyat - msn